شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین در گذر زمان
1400

شرکت آریا بهزاد مبین با داشتن تجربه بیش از ۳۰ سال در صنعت تایر همزمان در دو بخش واردات و تولیدات داخلی مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت با احترام به اصول تجاری و مشتری مداری در تلاش است تا بتواند با عرضه محصولات با کیفیت، خدمات پس از فروش و مشتری مداری رفاه مصرف کنندگان را حداکثر نماید.
این شرکت با کادری مجرب و تمرکز بر اصول خود همچون صداقت، مدیریت، نوآوری و از همه مهمتر مشتری مداری سعی دارد تا عاملی موثر در این صنعت باشد و بتواند در پیشرفت صنعت تایر و توسعه آن در زمینه های تکنولوژی، کیفیت و کارآفرینی فعال.
امید است که شرکت آریا بهزاد مبین بتواند با رعایت اصول و اجرای مانیفست خود بهترین تجربه را در اختیار مصرف کنندگان محترم بگذارد.

شعار ما کیفت، صداقت و مشتری مداری است

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی
1399

شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی
1396
شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی
1394

شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی
1391

شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی
1390

شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی
تاسیس شرکت

شرکت آریا بهزاد مبین

شرکت آریا بهزاد مبین پخش لاستیک، تایر و تیوپ. نمایندگی انحصاری لاستیک لانویگاتور و نماینده انحصاری شرکتهای داخلی